Bedrijven voor de plaats: OUDWOUDE

Mano Care Foarwei 15 9294 KC OUDWOUDE
Aqua Adventures Walddyk 7 9294 LG OUDWOUDE
Installatiebedrijf J.B. Sangers BV Jan Binneswei 14 9294 KJ OUDWOUDE
Caf. Rest. Zalen Partycentrum Lauwersland Foarwei 2/A 9294 KD OUDWOUDE
Jachtwerf Lauwersmeer BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Freemasons Pastorijehof 2 9294 KA OUDWOUDE
D. Visser Foarwei 35 9294 KC OUDWOUDE
Kapsalon Nelly Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Minnema Auto Beheer BV Husternoard 10 9294 MX OUDWOUDE
Bouwservice Zuidersma Jan Binneswei 22 9294 KK OUDWOUDE
Artuin Foarwei 32 9294 KE OUDWOUDE
De Skries BV Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Loonbedrijf Oudwoude VOF Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Service Center Feartsicht VOF Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Tine van Minnen Walddyk 9 9294 LG OUDWOUDE
Lubmaheerd VOF Walddyk 15 9294 LG OUDWOUDE
Service Center Feartsicht BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Timersma Oudwoude BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Pedicure & Massagepraktijk Stream Foarwei 11 9294 KC OUDWOUDE
Ben Osinga De Wygeast 47 9294 KR OUDWOUDE
Zeiltjalk "Alida"-E. Jansen Walddyk 2 9294 LG OUDWOUDE
Klussenbedrijf Hendrik Dijkstra Foarwei 23 9294 KC OUDWOUDE
Openbare Basisschool Van Heemstraschool Foarwei 34 9294 KE OUDWOUDE
Recreatiewoningen Dirk Dijkstra Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Andries J. de Vries Meubelontwerp. en Produc. Husternoard 5 9294 MX OUDWOUDE
Recreatiewoningen Klaas Dirk Dijkstra Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Firma Bosma Dellenswei 2 9294 LH OUDWOUDE
Lieuwes Recreatiewoningen De Wygeast 67 9294 KR OUDWOUDE
Basissch. D. Tariss. Chr. Basisonderwijs De Wygeast 10 9294 KN OUDWOUDE
Praktizijnskantoor Friesland Walddyk 2 9294 LG OUDWOUDE
Fa. Keizer en Zn Simmerwei 15 9294 KV OUDWOUDE
Braam Holding BV Husternoard 2 9294 MX OUDWOUDE
Transportbedrijf H.T.N. Foarwei 24 9294 KD OUDWOUDE
Timersma Hout en Plaat BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Studio Dubbel K. Dellenswei 4 9294 LH OUDWOUDE
Paintballcentrum Bullet Factory Husternoard 2 9294 MX OUDWOUDE
Firma Fennema Trekwei 1 9294 MV OUDWOUDE
Wijbe Post Uw Schilder Foarwei 43 9294 KE OUDWOUDE
Uitvaartverzorging H.S. Fennema Foarwei 9 9294 KC OUDWOUDE
Onderhoudsbedrijf Veenstra Foarwei 41 9294 KE OUDWOUDE
Dijkstra Timmer- en Montagebedrijf Oudwoude De Wygeast 28 9294 KP OUDWOUDE
Jan Dijkstra Klusbedrijf Eysmastrjitte 48 9294 KM OUDWOUDE
Funkid Prunus 9 9294 KX OUDWOUDE
Janke's Hairstyle Jan Binneswei 11 9294 KJ OUDWOUDE
Veehandel P. Wijbenga BV Walddyk 1/A 9294 LG OUDWOUDE
Loonbedrijf Gerlof Wiersma VOF Foarwei 45 9294 KE OUDWOUDE
H. Streekstra Foarwei 22 9294 KD OUDWOUDE
Recreatiewoningen N.K. de Vries Foarwei 48 9294 KE OUDWOUDE
De Vries Ict De Wygeast 40 9294 KR OUDWOUDE
P. Wouda Westergeest Beheer BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Handelsonderneming Enno Ros Foarwei 28 9294 KD OUDWOUDE
De Vries Oudwoude BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Trimshop Happy Dogs Eysmastrjitte 34 9294 KM OUDWOUDE
Sibben De Wygeast 51 9294 KR OUDWOUDE
Timersma Beheer BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Handelsonderneming Jelle Visser De Wygeast 4 9294 KN OUDWOUDE
BV Bouwmaatschappij 'Ivar' Walddyk 11 9294 LG OUDWOUDE
Sita's Voetenzorg Pastorijehof 23 9294 KB OUDWOUDE
Afbouwbedrijf T. de Vries Lange Ikker 6 9294 KG OUDWOUDE
Kars Automatisering Pastorijehof 32 9294 KA OUDWOUDE
OBS Van Heemstra Foarwei 34 9294 KE OUDWOUDE
Onderhoudsbedrijf T.A. Westra Foarwei 38 9294 KE OUDWOUDE
Kapsalon "Haarfijn Allemawei 3 9294 KT OUDWOUDE
Hoekstra's Klussenbedrijf De Wygeast 32 9294 KR OUDWOUDE