Bedrijven voor de plaats: DONGJUM

Mertopawiro Marten Anemastraat 12 8808 HK DONGJUM
Pronkkeamer "De Stjelp Riedsterweg 9 8808 HM DONGJUM
Sander Ruys Clavichorden Hovensreed 11 8808 HB DONGJUM
Mebo Holding Dongjum BV Franekerweg 2 8808 HA DONGJUM
Fiskkramer Tzummarumerweg 9 8808 HC DONGJUM
R.S.B. Bewaking Riedsterweg 7 8808 HM DONGJUM
Klussenbedrijf Leyna Hovensreed 3 8808 HB DONGJUM
J.H. Westra Timmerbedrijf Franekerweg 4 8808 HA DONGJUM
H. & J. Westra Beheer VOF Dorpsstraat 17 8808 HL DONGJUM
Pension Oppe Klincke Franekerweg 6 8808 HA DONGJUM
Handelsonderneming J.J. Weijer Wytse Foppesstrjitte 25 8808 HP DONGJUM
IJsclub Neist 'E Terp Hovensreed 1 8808 HB DONGJUM
Openbare Basisschool De Twirre Wytse Foppesstrjitte 33 8808 HP DONGJUM
Stichting Dorpscentrum Dongjum Noorderstraat 7 8808 HE DONGJUM