Bedrijven voor de plaats: TERWISPEL

Stuij Verven BV Hellingwal 1 8407 EM TERWISPEL
Smit Re´ntegratie Alde Dyk 17 8407 AB TERWISPEL
J. & J. van der Werf Beheer BV De Streek 97 8407 EK TERWISPEL
Keuken Techniek Noord Nederland (K.T.N.) Mouwewei 5 8407 AH TERWISPEL
Stichting US Doarpshus Smidte 24/A 8407 ES TERWISPEL
Adviesburo ing. D. Knol Mounesleat 19 8407 DA TERWISPEL
Van der Ploeg Interim Management Alde Dyk 70 8407 AG TERWISPEL
Espadon BV Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Klus- en Onderhoudsbedrijf Van Moorsel Griene Dyk 3 8407 AA TERWISPEL
Reventacare Ina Verloop- Buisman De Streek 75 8407 EH TERWISPEL
W. Tjeerdsma Kolderveen 9 8407 EN TERWISPEL
VOF BP De Witte Paarden Koaibosk 4 8407 ED TERWISPEL
GO Dive De Streek 54 8407 EJ TERWISPEL
De Vos en Van Houten CV De Duker 2 8407 AB TERWISPEL
Gerard Varela Put Adviesbureau De Streek 50 8407 EJ TERWISPEL
BV Benzinestations Exploitatie Maatschappij B.E.M. De Walden 12/A-7 8407 EB TERWISPEL
Anker Stuy Verven BV Hellingwal 1 8407 EM TERWISPEL
Stuy Beheer BV Hellingwal 1 8407 EM TERWISPEL
De Reest International Trading BV Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Veehandel Van der Vliet Seagerij 8 8407 AJ TERWISPEL
Nijhof|Imedia Mounesleat 25 8407 DA TERWISPEL
Zorgbedrijf Nederland Facilitair BV Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Handelsonderneming P. Speerstra Alde Dyk 52 8407 AG TERWISPEL
Th. de Leeuw De Streek 105 8407 EK TERWISPEL
Juul Beheer BV Alde Dyk 17 8407 AB TERWISPEL
Agima Vastgoed BV Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Ronald Spruijtenburg BV De Streek 54 8407 EJ TERWISPEL
Loon- en Aannemersbedrijf Jonker De Streek 45/A 8407 EG TERWISPEL
H. de Vries Minikraanverhuur. Spaltenbrege 6 8407 EP TERWISPEL
Administratiekantoor H.J. van Zwol Alde Dyk 58 8407 AG TERWISPEL
Anker Verven BV De Streek 44/B 8407 EH TERWISPEL
Montageservice P. Nieuwland De Streek 9 8407 EE TERWISPEL
Firma Baron De Streek 8 8407 EE TERWISPEL
Wissema Makelaardij Griene Dyk 2 8407 AA TERWISPEL
Strikt Service De Streek 42 8407 EG TERWISPEL
DAM Groenadvies Spaltenbrŕge 4a 8407 EP TERWISPEL
Werkenderwijs-Advies BV Butewei 10 8407 EA TERWISPEL
Noordenburg-Boerderij Service VOF Butewei 13 8407 EA TERWISPEL
Stuy Tussenholding BV Hellingwal 1 8407 EM TERWISPEL
Con. Bak De Streek 36 8407 EG TERWISPEL
Adm. Kantoor Pasma Smidte 52 8407 ET TERWISPEL
K. en K. Bosma Tsjeintgum BV Butewei 2 8407 EA TERWISPEL
J.H. Huisman Beheer BV De Streek 30 8407 EG TERWISPEL
Fuels Retail Westerhof BV Koaibosk 1/RIJKS-A-7/E 8407 ED TERWISPEL
De Flearbosk BV De Streek 33 8407 EG TERWISPEL
C.L. Oyevaar Alde Dyk 4 8407 AD TERWISPEL
MT Drive Trading Company Spaltenbrege 7 8407 EP TERWISPEL
Openxs BV Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Peter Jager Montage BV Mounesleat 7 8407 DA TERWISPEL
De Makelaardin De Streek 13 8407 EE TERWISPEL
Solitaire Handling & Mailservice Butewei 6 8407 EA TERWISPEL
Benzinestation Kleefstra BV Koaibosk 4 8407 ED TERWISPEL
Syal Beheer BV De Streek 33 8407 EG TERWISPEL
Firma Smilda Koaibosk 8 8407 ED TERWISPEL
Training- en Adviesbureau T. & E. Mouwewei 12 8407 AH TERWISPEL
Pedicuresalon Lutske Alde Dyk 23 8407 AB TERWISPEL
Bruinsma Engineering De Streek 29 8407 EG TERWISPEL
Handelsonderneming G. van der Honing Alde Dyk 35 8407 AE TERWISPEL
Meinte van der Velde Seagerij 5 8407 AJ TERWISPEL
Lindelaar VOF De Streek 38 8407 EG TERWISPEL
Ineke's Hobby Shop & Atelier Hellingwal 2 8407 EM TERWISPEL
Directie Pensioenfonds Stuij BV Hellingwal 1 8407 EM TERWISPEL
Gewoondoen-Reintegratie De Streek 57 8407 EH TERWISPEL
Bareinse BV De Streek 36 8407 EG TERWISPEL
Wiklanje BV Smidte 19/A 8407 ER TERWISPEL
R.G.L. Hosman Holding BV Alde Dyk 36 8407 AE TERWISPEL
VOF Helfferich Smidte 23 8407 ER TERWISPEL
Jobe Consultants BV De Streek 18 8407 EE TERWISPEL
Doorduyn Personeel & Organisatie Koaibosk 3 8407 ED TERWISPEL
Basisschool 't Ambyld Smidte 47 8407 ER TERWISPEL
J.A. Koppert Klussenbedrijf Tolhusleane 15 8407 EV TERWISPEL
Joost Bos De Walden 6 8407 EB TERWISPEL
H.T. Holding BV Alde Dyk 1 8407 AB TERWISPEL
PJ Consultancy Skeanpaed 4 8407 EW TERWISPEL
Makelaardij Fisker Skeanpaed 1 8407 EW TERWISPEL