Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM