Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
Coöperatie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM
Coöperatieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Lautenbag Reïntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Gemeente Wûnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM