Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
J. Heeringa Holding BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Lautenbag Re√Įntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Coöperatieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM