Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM