Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
J. Heeringa Holding BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM