Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM