Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
VOF The Paperclip Arumerweg 26 8748 AD WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM