Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
J. Heeringa Holding BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM