Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
MRE Bestratingen Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Agri Friesland h.o.d.n. Credion Arumerweg 30 8748 AD WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
J. Heeringa Holding BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM