Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Van der Zee Grafische Vormgeving & Support De Tunen 13 8748 EG WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Dressuur en Trainingsstal Beersma Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
De Noeste Hoeve Gijsbert Japiksweg 20 8748 CM WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Beheermaatschappij T. van der Molen BV Arumerweg 66 8748 AE WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
St Beheer Derdengelden mrs. Hofmans & v. Rossum De Boppe 1 8748 GJ WITMARSUM
Klussenbedrijf Haakma Molenweg 45 8748 CN WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
De Gekroonde Roskam Kaatsplein 3-5-7 8748 BZ WITMARSUM
Stallingsbedr. annex Ruwvoerhndl. SA De Vries Kamperweg 5 8748 CP WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Tj. de Jong Bewaarschoolstraat 13 8748 AN WITMARSUM
Garage Cats Pingjumerstraat 49 8748 BM WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Kapsalon Amarant Kerkplein 11 8748 BP WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
Klus- en Onderhoudsbedrijf Thomas Burger Ulbe Hiemstrastrjitte 11 8748 DA WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Zijlstra Schilders- Calculatie en Adviesbur. Kaatsplein 12 8748 BZ WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Spitsel De Vriesstraat 35 8748 BT WITMARSUM
Huid & Haar Kapster p.a. Huisman Arumerweg 18 8748 AD WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Adm.- en Belastingadviesburo Sprikkeurs Molenweg 23 8748 BL WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
Mewi Vastgoed BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
Fair Sound Arumerweg 54 8748 AE WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
Mat Afbouw BV Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Timmerbedrijf Hoevens Schoolstraat 13 8748 AS WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM