Bedrijven voor de plaats: WITMARSUM

Ambachtelijke Slagerij Ypma Arumerweg 47 8748 AB WITMARSUM
Hofstra Bouw Witmarsum BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Loonbedrijf S. de Jong VOF van Aylvaweg 87 8748 CG WITMARSUM
VOF B. & M. Bestrating Menno Simonsstraat 3 8748 AJ WITMARSUM
De Jong Horren van Aylvaweg 46 8748 CH WITMARSUM
Weidecom Kaatsplein 14 8748 BZ WITMARSUM
Heeringa Vastgoed BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
S. Menage Menno Simonsstraat 8/B 8748 AK WITMARSUM
Waterlander Organisatie & Advies De Tsjasker 44 8748 DW WITMARSUM
Attema Visgroothandel Oosterstraat 2 8748 AX WITMARSUM
Hogenhuis BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Pim Mulier Tsjerkelan 38 8748 BJ WITMARSUM
Mounewetter VOF Mouneplein 1 8748 DT WITMARSUM
Drogisterij Witmarsum Arumerweg 16 8748 AD WITMARSUM
K. Beets Kamperweg 3 8748 CP WITMARSUM
Uitgeverij De Walrus van Aylvaweg 20 8748 CE WITMARSUM
Lautenbag Re´ntegratie- en Adviesburo Taede Zijlstrastrjitte 2 8748 GD WITMARSUM
Educonstruct De Boppe 9 8748 GJ WITMARSUM
J. Heeringa Holding BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
AH de Vries Landbouwl.- en Mechanisatiebedr. Koudehuisterdijk 4 8748 CR WITMARSUM
Trainingscentrum Fysio Witmarsum van Aylvaweg 16 8748 CE WITMARSUM
Kafee Otter Pingjumerstraat 21 8748 BM WITMARSUM
Christelijke Basisschool De Bonkelder De Tsjasker 2 8748 DW WITMARSUM
Boersma-Adema Holding BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Hoveniersbedrijf Reitsma Easthimmerwei 2 8748 EE WITMARSUM
VOF De Boertrans Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
NO Nonsense Music Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Bakkerij "De Punt Arumerweg 39 8748 AB WITMARSUM
Robby Visser Schildersbedrijf Oosterstraat 43 8748 AW WITMARSUM
De Grauwe Kat Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
De Vries en Brouwer CV Koudehuisterdijk 6 8748 CR WITMARSUM
Tsjasker Huisartsenpraktijk De De Tsjasker 9 8748 DV WITMARSUM
Wesselius Beheer BV De Tunen 1 8748 EG WITMARSUM
FLY Em High VOF Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
F. van der Goot Oostend 20 8748 AM WITMARSUM
Co÷peratie Samenwerkende Ambulante Melkhandel UA Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Personeelsvereniging Gemeente Wonseradeel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
T. de Groot Holding BV De Muonts 18 8748 BE WITMARSUM
Gemeente Wűnseradiel Arumerweg 53 8748 AB WITMARSUM
Boersma Toerisme BV Menno Simonsstraat 30 8748 AK WITMARSUM
Car Cosmetics Piersma De Tunen 15/A 8748 EG WITMARSUM
Fa. J.J.G. Beersma & Zn Rijpenderlaan 7 8748 CW WITMARSUM
Stichting Jeugdsoos De Doofpot Menno Simonsstraat 10 8748 AK WITMARSUM
Uitvaartverzorging J. Koehoorn-Hoitsma De Krite 18 8748 GG WITMARSUM
Hilarides Stamrecht BV De Krite 20 8748 GG WITMARSUM
Hogenhuis Beheer BV Pingjumerstraat 2-4 8748 BN WITMARSUM
Ultimate Shape Taede Zijlstrastrjitte 24 8748 GD WITMARSUM
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA van Aylvaweg 38 8748 CE WITMARSUM
Adviesbureau "De Trijesprong De Krite 19 8748 GG WITMARSUM
S.T. Hofstra Beheer BV Gijsbert Japiksweg 53 8748 CL WITMARSUM
Noord-Nederlandse Zonwering Industrie BV De Tunen 1-7 8748 EG WITMARSUM
JZ Slagwerk Rijpenderlaan 6/A 8748 CW WITMARSUM
Leemhuis Huisartspraktijk H.W. van Aylvaweg 32 8748 CE WITMARSUM
Adviesburo Van Heerden De Muonts 17 8748 BE WITMARSUM
De Boertrans Veetransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Fa. Menage Arumerweg 13 8748 AA WITMARSUM
Mewi Witmarsum Beheer BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
J. Heeringa Beheer BV Kamperweg 1 8748 CP WITMARSUM
M. Kooistra Verhuur Arumerweg 17 8748 AA WITMARSUM
Mewi Project BV De Stuit 5 8748 GH WITMARSUM
Loonbedrijf K. Haitsma Pingjumerstraat 26 8748 BN WITMARSUM
De Boertrans Koeltransporten BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Berk Music Entertainment Kerkplein 1 8748 BP WITMARSUM
Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland De Spinnekop 4 8748 BG WITMARSUM
Ytvision Kaatsplein 9 8748 BZ WITMARSUM
Groencentrum Witmarsum BV It Fliet 3 8748 EA WITMARSUM
Pedicure Yt Jilderda van Aylvaweg 38/A 8748 CE WITMARSUM
Onderhoudsbedrijf F. Hettinga De Tsjasker 38 8748 DW WITMARSUM
Marketing Centrum voor de Melkdetailhandel BV Taede Zijlstrastrjitte 22 8748 GD WITMARSUM
Boekhoudkund. Ondersteun. Bureau J. Verheggen Arumerweg 84 8748 CX WITMARSUM
Bouwbedrijf J. Heeringa BV De Tunen 17 8748 EG WITMARSUM
J. Anema Kaatsplein 8-10 8748 BZ WITMARSUM
MBC Schoonmaakbedrijf de Kranse 19 8748 GK WITMARSUM
De Boertrans BV Rijpenderlaan 1 8748 CW WITMARSUM
Manuele Praktijk IT Fliet Oosterstraat 84 8748 BA WITMARSUM