Bedrijven voor de plaats: NIJLAND

W.P. Kramer Sylsterbuorren 9 8771 KC NIJLAND
Fa. E. en D. Feenstra Tramstrjitte 10 8771 RS NIJLAND
Transport- en Handelsmaatschappij Venema BV Tsjaerddyk 7 8771 KE NIJLAND
De Goede Verwachting Tsjaerddyk 6 8771 KE NIJLAND
Ibcompany Singel 43 8771 SV NIJLAND
Stichting Multifunctioneel Centrum De Mande Tramstrjitte 2/A 8771 RS NIJLAND
Servicewinkel Boonstra Hottingawei 1 8771 SR NIJLAND
Staalflex Botniastrjitte 8 8771 SB NIJLAND
Autorijschool G. Rabe Hiddemawei 11 8771 SK NIJLAND
Jachtbouw Brinkman en De Boer BV Jongedyk 6 8771 KJ NIJLAND
B. Veenstra Stukadoors- en Afwerkingsbedrijf. Roordastrjitte 17 8771 RX NIJLAND
F.A. Gerlsma Holding BV Hottingawei 36 8771 ST NIJLAND
Henk v.d. Wal Hege Wier 5 8771 RN NIJLAND
Johannes Giliam Tsjaerddyk 5 8771 KE NIJLAND
Beljaars Schapenpraktijk Noord eig S. Posthum Hottingawei 31 8771 KD NIJLAND
Genista Sales Concepts Hege Wier 4 8771 RN NIJLAND
Aaipop Hottingawei 1 8771 SR NIJLAND
Koveko Singel 24 8771 SW NIJLAND
Peter Visser Beheer BV Koarnleane 5 8771 LB NIJLAND
E.H. Bos Beheer BV Trije Dyken 1 8771 KA NIJLAND
Dierenhotel-Creche- Trimsalon Nijland Hiddemawei 15 8771 KH NIJLAND
Klussenbedrijf Klompstra Singel 42 8771 SW NIJLAND
Timmerbedrijf gebr. Van Veen Huniadyk 15 8771 KK NIJLAND
Melkcontrolevereniging "Nijland Hege Wier 2 8771 RN NIJLAND
Fa. Meinen's Piano- en Orgelhandel Sylsterbuorren 7 8771 KC NIJLAND
Ukkepuk Kinderkleding Hiddemawei 13 8771 SK NIJLAND
J. Veenstra Holding BV Hiddemawei 2/A 8771 SK NIJLAND
Kapsalon Wilma Hottingawei 4 8771 ST NIJLAND
Johannes Bakker Nijland BV Koarnleane 36 8771 LA NIJLAND
Lootsma Apparatenbouw Hege Wier 1 8771 RN NIJLAND
Theo Zijlstra Beheer BV Tsjaerddyk 11 8771 KE NIJLAND
Bouwbedrijf Gerrit van Veen Tramstrjitte 24 8771 RS NIJLAND
Klusbedrijf Weersma Hiddemawei 17 8771 KH NIJLAND
Veeg Service Nijland BV Tsjaerddyk 7 8771 KE NIJLAND
De Herberch Fan Nylan Ingenawei 1 8771 SN NIJLAND
Garage Fokke Louwsma VOF Tramstrjitte 7 8771 RP NIJLAND
Den Hartog Beheer BV Jongedyk 2/A 8771 KJ NIJLAND
Judit De Vries Koarnleane 42 8771 LA NIJLAND
M.E.S. Top Trade Koarnleane 31 8771 LB NIJLAND
Ingrid Wander Holding BV Koarnleane 44 8771 LA NIJLAND
Venema Milieu en Techniek VOF Tsjaerddyk 7 8771 KE NIJLAND
Alribo Beheer BV Ingenawei 4 8771 SN NIJLAND
Lasbedrijf B. Boelens Hiddemawei 13 8771 SK NIJLAND
Veenstra Ontwerpen Hege Wier 6 8771 RN NIJLAND
R.J. Veenstra Holding BV Hege Wier 6/A 8771 RN NIJLAND
Huisarts Mulder E.H. Tramstrjitte 8 8771 RS NIJLAND
Boonstra Log Homes Koarnleane 19 8771 LB NIJLAND
Buxus Zathe Tramstrjitte 6 8771 RS NIJLAND
Cor Mollema Beheer BV Tsjerkegreft 7 8771 SJ NIJLAND