Bedrijven voor de plaats: RAERD

Hein-Willem Leeraar & Partn Buorren 2 9012 DH RAERD
VOF Koopmans Hegedijk 8 9012 DM RAERD
HWL Groep BV Buorren 2 9012 DH RAERD
Pi-Annie It Fintsje 8 9012 CR RAERD
Consument & Eigen Woning Slotsdijk 28 9012 DT RAERD
G.H. de Jong Hegedijk 12 9012 DM RAERD
VOF Y. Veldhuis Smitshoeke 3 9012 DP RAERD
Echt Karin Poppenwiersterdijk 3 9012 DN RAERD
Venema Taxi Telefooncentrale Friesland Buorren 14 9012 DH RAERD
Wiemer Boersma Financial Poppenwiersterdijk 12 9012 DN RAERD
Firma Wiarda-Galama Hegedijk 10 9012 DM RAERD
St. Sportbelangen Rauwerd/Poppingawier e.o. It Fintsje 6 9012 CR RAERD
K.G. Bruinsma Selanswei 11/A 9012 CM RAERD
Wouters Vormgeving & Fotografie Buorren 5 9012 DK RAERD
Manegebedrijf Himmeren Hegedijk 6 9012 DM RAERD
Voordedraad Poppenwiersterdijk 3 9012 DN RAERD
Bouwbedrijf gebr. Dijkstra BV Poppenwiersterdijk 2 9012 DN RAERD
St Adm. Medewerkersparticipati e Fanofinefood Selanswei 9 9012 CM RAERD
Phoibos Holding BV Poppenwiersterdijk 3 9012 DN RAERD
Openbare Basisschool 't Raerderhiem Selanswei 2 9012 CN RAERD
Anne de Jong Uitvaartzorg Buorren 23 9012 DK RAERD
Stichting Doarpswurk Buorren 28 9012 DH RAERD
Locht Consultancy Sylsterhoeke 18 9012 DW RAERD
Kiar Holding BV Slotsdijk 14 9012 DT RAERD
Y. de Vries Selanswei 11/B 9012 CM RAERD
VOF Bouwbedrijf Dijkstra Poppenwiersterdijk 2 9012 DN RAERD
J.F. Boersma Beheer BV Selanswei 18/A 9012 CN RAERD
Glas 80 BV Poppenwiersterdijk 20 9012 DN RAERD
TWO Young Rights BV Slotsdijk 14 9012 DT RAERD
De Teenen Tuyn Smitshoeke 1 9012 DP RAERD
Gauke Broekens De Dille 2 9012 DE RAERD
W.J. Fagel BV Slotsdijk 20 9012 DT RAERD
Taxatie & Advies Herre Dijkstra Slotsdijk 4/A 9012 DT RAERD
Jan Zantema Auto's Selanswei 18 9012 CN RAERD
Suk Beheer BV Buorren 29 9012 DK RAERD
IJk BV Slotsdijk 14 9012 DT RAERD
G. van der Meer Beheer BV Aldfeartswei 4 9012 DX RAERD
K.H. de Jong Restauratie Slotsdijk 14 9012 DT RAERD
Heha Beleggingen BV Slotsdijk 7 9012 DV RAERD
H.G. Dijkstra BV Slotsdijk 4/A 9012 DT RAERD
Wez-Wis Hegedijk 13 9012 DL RAERD
Strikwerda pianostemmer Buorren 42 9012 DJ RAERD
Ramonda Groenverzorging Slotsdijk 10 9012 DT RAERD
VBV Administratiekantoor Slotsdijk 14 9012 DT RAERD
S. Dijkstra Raerd Selanswei 6 9012 CN RAERD
VOF E.S. & A.J. Terpstra Snitserdijk 23 9012 DR RAERD