Bedrijven voor de plaats: MINNERTSGA

Klussenbedrijf Hans Edel De Kamp 13 9047 HT MINNERTSGA
Maro Ondersteuning & Begeleiding De Kamp 3 9047 HT MINNERTSGA
Stamrecht Bierma Meijer BV Lange Dyk 40 9047 HK MINNERTSGA
Klein Tjessinga BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Stichting Opvang van Thuis- en Daklozen Lytse Buorren 6 9047 JX MINNERTSGA
Tjessinga Windenergie BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Postuma Holding BV de Opfeart 4 9047 KW MINNERTSGA
Good Herbs Feel Great Skoalstrjitte 20 9047 JT MINNERTSGA
Schoonheidsinstituut "Esthetica Tilledyk 50 9047 KK MINNERTSGA
Gerrit Terpstra Tilledyk 23 9047 KG MINNERTSGA
Autobedrijf Stork Hermanawei 64 9047 JD MINNERTSGA
P.J. Visser Holding BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Het Zilte Land Tilledyk 16 9047 KJ MINNERTSGA
't Centrum BV Meinardswei 54 9047 KC MINNERTSGA
Bakkerij Plat Tsjillen 24 9047 KE MINNERTSGA
Loonbedrijf Till BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Schoonheidssalon Galanthus Tsjerkestrjitte 11 9047 JV MINNERTSGA
Siderea De Finne 13 9047 KS MINNERTSGA
De Schiffart Onroerend Goed BV de Opfeart 8 9047 KW MINNERTSGA
Technisch Buro Zonderland BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
Automobielbedrijf Swierstra Hermanawei 67 9047 JB MINNERTSGA
Leanbo Meinardswei 46 9047 KC MINNERTSGA
AVM Transport BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
Fa. Walda Stasjonsstrjitte 21 9047 HL MINNERTSGA
F.J. Kamma Havenstrjitte 11 9047 JZ MINNERTSGA
A.L. Heinhuis Systeembeheer Scheltingawei 6 9047 HP MINNERTSGA
Wateler A.T.B. BV de Opfeart 9 9047 KW MINNERTSGA
VOF De Terpsma Pleats Moaije Peal 1/C 9047 VN MINNERTSGA
J. Geertsma Collot D Escurystrjitte 13 9047 JM MINNERTSGA
Visser Transport Minnertsga BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Buurtvereniging "Rounom Hermana Miedleane 25 9047 VM MINNERTSGA
Hoveniersbedrijf Zuiderhof Vikarijbuorren 8 9047 HZ MINNERTSGA
O. Fortuin D Miedemastrjitte 27 9047 JG MINNERTSGA
Markthandel Zijlstra VOF Hermanawei 46 9047 JD MINNERTSGA
Fa. Holwerda en Zoon Stasjonsstrjitte 12 9047 HL MINNERTSGA
Polestar Film Moaije Peal 1/A 9047 VN MINNERTSGA
Joh. Jensma Timmer- en Onderhoudsbedrijf Miedleane 1 9047 VM MINNERTSGA
P.J. Visser Beheer BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Peter Bloemen- en Warenhuis Meinardswei 5 9047 KD MINNERTSGA
Woningstoffeerdersbedrijf Sijbesma Hermanawei 6 9047 JC MINNERTSGA
Pension "Roos Lytse Buorren 6 9047 JX MINNERTSGA
Openbare Basisschool De Lytse Terp P B Winsemiusstrjitte 51 9047 JJ MINNERTSGA
N.H. Zonderland Beheer BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
L. Joostema Hege Buorren 45 9047 HR MINNERTSGA
Stellingwerf Facilitair Advies De Finne 35 9047 KS MINNERTSGA
Co÷peratieve Rabobank Leeuw-NW Friesland UA Hermanawei 10 9047 JC MINNERTSGA
Schuiling Beheer BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Laanstra Beheer BV de Opfeart 5 9047 KW MINNERTSGA
Vrieswijk Beheer BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
Postuma RVS-Montage BV de Opfeart 4 9047 KW MINNERTSGA
Ynjo Huisman Keukens & Interieur Meinardswei 40 9047 KC MINNERTSGA
F. Post Hege Buorren 24 9047 HS MINNERTSGA
P. Visser Transport Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Waterproof Specialisten in Afdichtingstechniek BV de Opfeart 5 9047 KW MINNERTSGA
Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Adema Machine-Reparatiebedrijf Hermanawei 71 9047 JB MINNERTSGA
Autobedrijf H.W. Miedleane 17 9047 VM MINNERTSGA
De Stinze Administratiekantoor Stinzelan 15 9047 HH MINNERTSGA
B.J.G. de Vries BV Griene Dijk 2 9047 VC MINNERTSGA
VOF gebr. Kloosterman Transport Fjildleane 17 9047 JR MINNERTSGA
Metselwerk Kempenaar Meinardswei 54 9047 KC MINNERTSGA
Antiekhandel Hjertiids Ferniawei 34 9047 KP MINNERTSGA
Koos Vente Administraties Havenstrjitte 6 9047 KA MINNERTSGA
Minder Scha Beveiliging VOF Hege Buorren 31 9047 HR MINNERTSGA
Hoveniersbedrijf L.T. Madhuizen Hearewei 11/A 9047 VA MINNERTSGA
Kapsalon Trendy Hermanawei 31 9047 JB MINNERTSGA
Heijtec Service de Opfeart 7 9047 KW MINNERTSGA
Bloembinderij Fan Hichtum Tjessingawei 6 9047 VG MINNERTSGA
Agrarisch Bedrijf Bekius Ferniawei 12 9047 KP MINNERTSGA
Ella Wiersma Beheer BV W Binnemaleane 14 9047 VJ MINNERTSGA
J.G. Advies Ferniawei 3 9047 KM MINNERTSGA
F.J. Kamma Havenstrjitte 11 9047 JZ MINNERTSGA
Wateler Holding BV de Opfeart 9 9047 KW MINNERTSGA
Woudenberg Montagebedrijf De Feartswal 3 9047 LA MINNERTSGA
Douwe Zuidema Stasjonsstrjitte 13 9047 HL MINNERTSGA