Bedrijven voor de plaats: GYTSJERK

H. Dijkstra Makelaardij Trynwaldsterdyk 20 9061 DB GYTSJERK
Bruinsma Beheer BV Giekerkerhoek 24 9061 AW GYTSJERK
Woon- en Tuinwinkel Lyts Mar Sműk Canterlandseweg 9 9061 BX GYTSJERK
Gerben Dijkstra Reade Hoas 9/A 9061 CS GYTSJERK
H. Talsma It Heechhout 4 9061 DG GYTSJERK
Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel Kooiweg 2 9061 AZ GYTSJERK
Impact Nieuwe Straatweg 54 9061 CP GYTSJERK
Olax Beheer BV R van Nautaweg 25 9061 AA GYTSJERK
VOF De Jong Sanitair & Tegelspecialist R van Nautaweg 3/A 9061 AA GYTSJERK
Rekladruk BV Canterlandseweg 2/E 9061 CB GYTSJERK
M. Halma Nieuwe straatweg 9061 CP GYTSJERK
Kees de Vries Holding BV Trynwaldsterdyk 14-16 9061 DB GYTSJERK
J. Sikma Holding BV R van Nautaweg 6 9061 AE GYTSJERK
Stelma Beheer BV Nieuwe Straatweg 50 9061 CP GYTSJERK
P. Huizinga Nieuwe Straatweg 48 9061 CP GYTSJERK
Super De Boer Castelein BV Canterlandseweg 2 9061 CB GYTSJERK
Zwembad Sawn Doarpen De R van Nautaweg 57/A 9061 AD GYTSJERK
Rekla Vastgoed BV Canterlandseweg 2/E 9061 CB GYTSJERK
Timmer- en Afbouwbedrijf P. Bakker De Barte 2 9061 DK GYTSJERK
Meinema Beheer BV Gijsb Japiksstraat 7 9061 BT GYTSJERK
Drogisterij Van der Kooi VOF R van Nautaweg 60 9061 AJ GYTSJERK
Jelle Bijlsma Beheer BV Trynwaldsterdyk 2/A 9061 DB GYTSJERK
Loonbedrijf Smedinga Frisiusstrjitte 11 9061 BH GYTSJERK
Animé Hair & Beauty Style Canterlandseweg 2/C 9061 CB GYTSJERK
Hooghiemstra R van Nautaweg 3/B 9061 AA GYTSJERK
Koel- Vries- en Opslagbedrijf Gosliga BV R van Nautaweg 12 9061 AE GYTSJERK
Van der Eems Voetcomfort De Daam 7 9061 DJ GYTSJERK
VOF Schilders- en Behangersbedrijf W. Mosselaar Canterlandseweg 34 9061 CD GYTSJERK
Mitra Slijterij Giekerk Canterlandseweg 2/C 9061 CB GYTSJERK
Bokro Trading Frisiusstrjitte 16 9061 BH GYTSJERK
G.J. Jansen Giekerk Beheer BV Suder Spaerlaan 16 9061 BJ GYTSJERK
R.J. de Boer Financiële Dienstverlening R van Nautaweg 33 9061 AA GYTSJERK
Bareld de Vries Transport Giekerkerhoek 13 9061 AX GYTSJERK
Coen Bijlsma Holding BV R van Nautaweg 20 9061 AE GYTSJERK
Partijhandel Van der Bij Eliza Posthumastrjitte 22 9061 DC GYTSJERK
Tj. R. Krijgsman Waling Dijkstrastrjitte 13 9061 BL GYTSJERK
Firma Riemersma-Wadman Kooiweg 2 9061 AZ GYTSJERK
J.J.K. Design Ulbe van Houtenstrjitte 25 9061 CX GYTSJERK
E. Bergsma Holding BV R van Nautaweg 22 9061 AE GYTSJERK
Sj. Gosliga Beheer BV R van Nautaweg 18 9061 AE GYTSJERK
Autobedrijf Bauke Damstra Nieuwe Straatweg 44 9061 CP GYTSJERK
Efdé Advies BV Fedde Schurerstrjitte 29 9061 AP GYTSJERK
Nyx BV Nieuwe Straatweg 119 9061 CR GYTSJERK
De Vries Internet Expertise Simke Kloostermanstr 8 9061 BE GYTSJERK
Fair Hypotheken Trynwaldsterdyk 12 9061 DB GYTSJERK
Communicatie- adviseurs Terwisscha & Co. BV Dr E Wassenberghstrjitte 12 9061 AM GYTSJERK
Liesbeth Sikkema Financiële Diensten Nieuwe Straatweg 89 9061 CN GYTSJERK
VOF Leistra J H Riemersmastrjitte 7 9061 CE GYTSJERK
W. Sikma Holding BV Canterlandseweg 14 9061 CC GYTSJERK
Wiltink Petrol Retail BV De Tille 25/RIJKSWEGA-7 9061 DE GYTSJERK
Educatiebureau Middendorp Eliza Posthumastrjitte 46 9061 DD GYTSJERK
G. van der Lei Sjoerdastrjitte 32 9061 CV GYTSJERK
Remark Consultancy Fedde Schurerstrjitte 14 9061 AP GYTSJERK
Ad's Autorijschool Ulbe van Houtenstrjitte 82 9061 AV GYTSJERK
R. Gosliga Beheer BV R van Nautaweg 12 9061 AE GYTSJERK
Transportbedrijf Intrasa Frisiusstrjitte 10 9061 BH GYTSJERK
Ron Bakker Consultancy Nieuwe Straatweg 8 9061 CL GYTSJERK
Le Bonbon BV R van Nautaweg 10/A 9061 AE GYTSJERK
Ichthusschool Simke Kloostermanstr 44 9061 BG GYTSJERK
Ronner Keukenmontage Doctor O Postmastrjitte 23 9061 BK GYTSJERK
Sybrand Maat It Heechhout 11 9061 DG GYTSJERK
BTB Groenvoorziening BV R van Nautaweg 2/C 9061 AE GYTSJERK
B. & A. Training Doctor O Postmastrjitte 15 9061 BK GYTSJERK
Fahner Groenten en Fruit R van Nautaweg 44/D 9061 AH GYTSJERK
Onderhoudsbedrijf Jan de Jong R van Nautaweg 3 9061 AA GYTSJERK
P. Goris Nieuwe Straatweg 26/A 9061 CM GYTSJERK
Ongediertebestrijding Zijlstra R van Nautaweg 70 9061 AJ GYTSJERK
Menno de Boer Vormgeving Singel 2 9061 AR GYTSJERK
Bijlsma Holding Giekerk BV Trynwaldsterdyk 2/A 9061 DB GYTSJERK
Vastgoedbemiddeling Trynwalden Simke Kloostermanstr 96 9061 BG GYTSJERK
VOF Ziesa R van Nautaweg 3/F 9061 AA GYTSJERK
Gebr. Sikma R van Nautaweg 4 9061 AE GYTSJERK
Autobedrijf K.A. Olijnsma Canterlandseweg 5 9061 BX GYTSJERK
Timmer- en Onderhoudsbedrijf S. Couperus Trynwaldsterdyk 4/A 9061 DB GYTSJERK
A.P. van der Meulen Waling Dijkstrastrjitte 35 9061 BM GYTSJERK