Bedrijven voor de plaats: OUDE LEIJE FR

Cafe "De Drie Gemeenten Leijester Hegedyk 2 9071 XC OUDE LEIJE FR
St Bouw en Expl. Koninkrijkszaal Bilgaard Arjen Roelswei 37 9071 XL OUDE LEIJE FR
Feenstra Bewerking en Opslag Tafelaardappelen Arjen Roelswei 20 9071 XK OUDE LEIJE FR
Cyell BV Leijester Hegedyk 25 9071 XB OUDE LEIJE FR
JVL Metaalbewerking Oan E Slink 4 9071 XH OUDE LEIJE FR
Kocken VOF Oan E Slink 1 9071 XH OUDE LEIJE FR
Frank Loonstra Loonbedrijf Op 't Fintsje 8 9071 XX OUDE LEIJE FR
it Sniderke De Streek 11 9071 XG OUDE LEIJE FR
Koekoekspolle Holding BV Koekoekspaed 1 9071 XA OUDE LEIJE FR
Baatje Schilders- en Houtreparatiebedrijf Arjen Roelswei 17 9071 XM OUDE LEIJE FR
Fa. J.J. Feenstra In/Verkoop Bemiddeling Tafelaardappelen Arjen Roelswei 20 9071 XK OUDE LEIJE FR
Vertaalbureau it Oerset Leijester Hegedyk 29 9071 XB OUDE LEIJE FR
Schilder De Graaff Pollepaed 1 9071 XW OUDE LEIJE FR
Remember-Us Op 't Fintsje 3 9071 XX OUDE LEIJE FR
Ynema Oude Leye-Onderhouds- en Timmerbedrijf Arjen Roelswei 1 9071 XM OUDE LEIJE FR
Moffett BV Leijester Hegedyk 25 9071 XB OUDE LEIJE FR
W. Jager Beheer BV It Skoalpaed 15 9071 XZ OUDE LEIJE FR
VOF B. Kocken De Streek 3 9071 XG OUDE LEIJE FR
Beelite Leijester Hegedyk 25 9071 XB OUDE LEIJE FR
Frielandsschilder.nl Leijester Hegedyk 50 9071 XD OUDE LEIJE FR
Pre Art Oan E Slink 2 9071 XH OUDE LEIJE FR