Bedrijven voor de plaats: ENGWIERUM

Sylcharter- en Fiskerijbedriuw "De Nye Silen Sylsterwei 32 9132 EL ENGWIERUM
Digisail BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Rossinante It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Autohandel Kuipers Dodingawei 28 9132 EA ENGWIERUM
A. Pel-Kramer Butendykswei 7 9132 LN ENGWIERUM
Geale Sipma Pensioen BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM
Oké Voordeel BV De Kampen 45 9132 LV ENGWIERUM
Rossinante Trading BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Administratiekantoor Stylan It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
E. Wieringa Butendykswei 20 9132 LN ENGWIERUM
't Lyts Begjin Lytse Wei 6 9132 LL ENGWIERUM
Tzipora" Talen Lytse Wei 7/A 9132 LL ENGWIERUM
Christelijke Basisschool De Springplanke De Kampen 39 9132 LV ENGWIERUM
it Hoarnleger Sylsterwei 2 9132 EK ENGWIERUM
Miedema Dokkumer Nieuwe Zijlen Sylsterwei 8 9132 EK ENGWIERUM
E.T. Miedema Butendykswei 28 9132 LN ENGWIERUM
Recreatiebedrijf "Ezon Nylan 2 9132 EM ENGWIERUM
Van der Veen Scheepselectrotechniek VOF Butendykswei 30 9132 LN ENGWIERUM
W.M. de Graaf De Buorren 18 9132 LX ENGWIERUM
G.H. van Hoving / I. van Dongera Sylsterwei 21 9132 EL ENGWIERUM
Lauwershof VOF Mounebuorren 2/A 9132 EG ENGWIERUM
Trouwauto's Linthof It Roster 6 9132 LT ENGWIERUM
Diamond Dogs(UK) Limited Mounebuorren 22 9132 EH ENGWIERUM
A.A.B. Europe BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Herberg De Pater Sylsterwei 26 9132 EL ENGWIERUM
Leon Steeghs Butendykswei 23 9132 ED ENGWIERUM
Fa. J. Visser Mounebuorren 35 9132 EJ ENGWIERUM
Kindling Eav-Apparatuur Mounebuorren 17 9132 EJ ENGWIERUM
Autoschade Sipma BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM
VOF Loonbedrijf Vries Mounebuorren 7 9132 EG ENGWIERUM
Ergobalans Tsjerkepaed 5 9132 LP ENGWIERUM
Rondvaartbedrijf Lauwersmeer De Kampen 21 9132 LV ENGWIERUM
De Graaf Engwierum Vastgoed BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
Sipma Holding BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM
Boutsma Zathe Lytse Wei 9 9132 LL ENGWIERUM
Bouw en Restauratiebedrijf De Graaf BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
Firma Autom.- en Electrotechn. Bedr. Robroch Dodingawei 5 9132 EA ENGWIERUM
Hoeve De Munte Beheer BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
VOF Meubelmakerij Kingma Dodingawei 18-20 9132 EA ENGWIERUM
Interkerknet Sylsterwei 1 9132 EK ENGWIERUM
Wijnout Mounebuorren 31 9132 EJ ENGWIERUM
J.W.P. 's Bloemzaden Mounebuorren 41 9132 EJ ENGWIERUM
A.G. de Graaf Beheer BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
VOF R.A.W. Plomp & J.W. Blom Sylsterwei 27 9132 EL ENGWIERUM
De Grote Tor Butendykswei 27 9132 ED ENGWIERUM
M.P. Prinsrecrea Dodingawei 45 9132 EC ENGWIERUM