Bedrijven voor de plaats: FERWERT

La Blitha Hoofdstraat 12 9172 MP FERWERT
VOF J. en S. Kamma Nije Buorren 5-7 9172 MZ FERWERT
Exclusive Coffee Care De Wynacker 12 9172 RC FERWERT
Schildersbedrijf W.E. Verhoog Zeedijk 6 9172 AP FERWERT
K. van der Wal Ferwerd BV Munewei 3 9172 GR FERWERT
Japo BV De Rijp 5 9172 PG FERWERT
Bouwbedrijf Botma De Stelling 1 9172 GV FERWERT
R. van der Wal Ferwerd Beheer BV Munewei 1 9172 GR FERWERT
S. Jouta Hogebeintumerweg 49/A 9172 GP FERWERT
Personal Care Products "Magnifique Lytse Buorren 4 9172 PL FERWERT
Transportbedrijf Lucas van der Beek Hogebeintumerweg 49 9172 GP FERWERT
Tankstation Ferwert BV Ljouwerterdyk 3 9172 PD FERWERT
Autobedrijf Van der Meij BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Kelsert BV De Kolfbank 11 9172 MK FERWERT
Themmen Heftrucks Zeedijk 12 9172 AP FERWERT
Videotheek "Ara Nije Buorren 20 9172 MZ FERWERT
D. de Haan Kraanverhuur Havenstraat 25 9172 MV FERWERT
Barkema (Interim) Management Zeedijk 8 9172 AP FERWERT
Voetverzorgingssalon Sherra Hoofdstraat 22 9172 MP FERWERT
Your Style Ferwert Hoofdstraat 22 9172 MP FERWERT
KLZ Loodgieterservice Buursma Burg Esselinkstraat 11 9172 PA FERWERT
Kamma Beheer BV Hogebeintumerweg 35/A 9172 GP FERWERT
Autoschade Ferwert BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Sportcafe Heechfinne Hogebeintumerweg 16/A 9172 GP FERWERT
Foar Rekr. en Toer. Yn D. Gem. Ferwerderadiel Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
Christelijke Basisschool op Streek De Streek 4 9172 NJ FERWERT
Jouta Art & Design De Wjuk 7 9172 GT FERWERT
Firma Kingma-Tromp It Kleaster 3 9172 GL FERWERT
Kingma Vastgoed BV It Kleaster 3 9172 GL FERWERT
Gevelmontage Steijlen Kleasterwei 19 9172 GN FERWERT
Van der Meij Vastgoed BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Styl*03 Design Hoofdstraat 44 9172 MP FERWERT
B.D.C. Trading BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
W. Hazewindus Op- en Overslag/ Attraktieverhuur De Wjuk 3 9172 GT FERWERT
Stichting Dienstencentrum Foswert Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Reitsma-Hazelhoff Bongaloane 2 9172 GS FERWERT
Prot. Christelijke St Woonzorgcentrum Foswert Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Autobedrijf Willem Faber Ljouwerterdyk 9 9172 PD FERWERT
BV Veredelingsbedrijf erven Alofs Marrumerweg 53 9172 PN FERWERT
Ferro Recycling BV Hogebeintumerweg 35/E 9172 GP FERWERT
Gemeente Ferwerderadiel Brandweer Professor Heijmansstraat 22 9172 NV FERWERT
Espresso Techniek Ferwert De Wynacker 12 9172 RC FERWERT
Roel den Dulk Gasthuisstraat 1 9172 NZ FERWERT
RSD Beheer BV Zeedijk 12 9172 AP FERWERT
Beautysalon Sietske Elingawei 20 9172 NH FERWERT
Stator Diensten Hogebeintumerweg 3 9172 PH FERWERT
Ter-Sted Ljouwerterdyk 13 9172 PD FERWERT
R.H. van Leeuwen Beheer BV Kooilaan 4 9172 AV FERWERT
Tandartsenpraktijk Ferwerd Marrumerweg 13 9172 PN FERWERT
F. Anema Beheer- en Exploitatiemij. BV Hogebeintumerweg 37 9172 GP FERWERT
W. Jouta Schildersbedrijf Elingawei 7 9172 NH FERWERT
Hoogland BV Hogebeintumerweg 33/B 9172 PH FERWERT
Technisch Bureau Ferwert BV Hoofdstraat 8 9172 MP FERWERT
Agema Ferwerd VOF Gasthuisstraat 3 9172 NZ FERWERT
K. van der Wal Ferwerd Beheer BV Munewei 1 9172 GR FERWERT
Prot. Christelijke St v. Maatschappelijk Werk Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Basisschool op E. Trye Lytse Buorren 13 9172 PL FERWERT
Nijlok BV Kahoolsterlaan 2 9172 AN FERWERT
VOF De Haven Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
Jan Swart Ferwert Beheer BV Zeedijk 16 9172 AP FERWERT
Stichting Zorgcombinatie Interzorg Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Van der Meij Lease BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
VOF Melkveebedrijf De Boer- Huitema It Kleaster 1 9172 GL FERWERT
VOF Café 't Hoekje Hogebeintumerweg 1 9172 PH FERWERT
Klus- en Onderhoudsbedrijf W. Feenstra Hogebeintumerweg 14 9172 PJ FERWERT
Stap der Ris Yn Hoofdstraat 16 9172 MP FERWERT
VOF Link Achter Brouwers 34 9172 MT FERWERT
Regnerus Cultuurtechniek De Rijp 3 9172 PG FERWERT
KR Transport Service Zeedijk 10-11 9172 AP FERWERT
H.A. Sterk Ferwerd BV Munewei 6 9172 GR FERWERT
Jacoba Krottje Elingawei 10 9172 NH FERWERT
A. Posthumus Zeedijk 26 9172 AR FERWERT
De Oude Stijl Zeedijk 3 9172 AP FERWERT
Bouwbedrijf Van der Werff Ferwert BV Hogebeintumerweg 35/A 9172 GP FERWERT
Protestants Christelijke St. v. Thuiszorg Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT