Pieter Vermeulen Museum

Adresgegevens

Driehuizerkerkweg 34D
1985 EL Driehuis

Het museum huurt twee keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling rond een thema gericht op natuur/ milieu/klimaat/ duurzaamheid en vult die aan met objecten uit de eigen collectie. Bij elke tentoonstelling ontwikkelt het museum een lesprogramma en een lespakket die worden aangeboden aan alle educatieve instellingen die een groepsbezoek bij het museum boeken. Het lespakket bevat lessen en lessuggesties, die gebruikt kunnen worden voorafgaand aan en/of na het tentoonstellingsbezoek. Het museum wil met het aanbieden van de exposities rond actuele thema’s en de lespakketten een bewustwordingsproces t.a.v. klimaat, natuur en milieu, afval, energie en de noodzaak van een duurzame samenleving op gang te brengen, maar ook handvatten aanreiken om het eigen gedrag te veranderen.

Meld je bedrijf meteen aan!

Je gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zoals omschreven in de privacyverklaring.